China

6D5N(GDCZJ-3)China Chengdu / Xiling Snow Mount / Dujiangyan / Anren Ancient Town

   Chengdu成都

   Group Departure团体出发

   6 days 5 nights

On request

7D4N(GDCDF)China Beijing / Gubei Water Town

   Bei Jing北京

   Group Departure团体出发

   7 days 4 nights

On request


7D4N(GDCDF-2)China Beijing / Gubei Water Town

   Bei Jing北京

   Group Departure团体出发

   7 days 4 nights

On request

7D4N(GDCOD)China Beijing + Shilinxia Scenic Area

   Bei Jing北京

   Group Departure团体出发

   7 days 4 nights

On request


7D5N(GDCAC)China Hailuogou Glacier Kanding Mugecuo

   Chengdu成都

   Group Departure团体出发

   7 days 5 nights

On request

7D5N(GDCAD)China Chengdu / Dujiangyan / Chongqing + Wulong Tian Keng

   Chengdu成都

   Group Departure团体出发

   7 days 5 nights

On request


7D5N(GDCAF)China Chengdu / Dujiangyan / Leshan / Mount Emei + Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding

   Chengdu成都

   Group Departure团体出发

   7 days 5 nights

On request


7D5N(GDCCN-4)China Zhangjiajie Changsha / Yiyang / Pheonix Ancient City

   Zhangjiajie张家界

   Group Departure团体出发

   7 days 5 nights

On request

7D5N(GDCCN-5)China Changsha / Phoenix Ancient City / Grand Canyon

   CHANGSHA长沙

   Group Departure团体出发

   7 days 5 nights

On request


7D5N(GDCDE)China Beijing / Gubei Water Town

   Bei Jing北京

   Group Departure团体出发

   7 days 5 nights

On request

7D5N(GDCIB)China Wuhan / Xiaogan / Yichang / Jingzhou / Wudang Mountains

   Wuhan武汉

   Group Departure团体出发

   7 days 5 nights

On request


7D5N(GDCUQ)China Xi'An / Luo Yang / Deng Feng + Qianling Mausoleum

   Xi'an西安

   Group Departure团体出发

   7 days 5 nights

On request

7D5N(GDCUR)China Xi'An / Luo Yang / Deng Feng / Xinmi + Yuntai Mountain

   Xi'an西安

   Group Departure团体出发

   7 days 5 nights

On request


7D5N(GDCYT-2)China Yangtze River Three Gorges + Wuhan + Chongqing (Deluxe 5 ★Cruise “Century”)

   Wuhan武汉

   Group Departure团体出发

   7 days 5 nights

On request

7D5N(GDCZJ-2)China Chengdu / Xiling Snow Mountain / Dujiangyan / Anren Ancient Village

   Chengdu成都

   Group Departure团体出发

   7 days 6 nights

On request


7D5N(GDCZR-3)China Chengdu / Jiuzhaigou / Dujiangyan

   Chengdu成都

   Group Departure团体出发

   7 days 5 nights

On request

7D5N(GDCZS-4)China Chengdu / Jiuzhaigou / Fairy Pool / Dujiangyan

   Chengdu成都

   Group Departure团体出发

   7 days 5 nights

On request


7D6N(GDCLN)China Guangzhou / Guilin / Yangshuo / Longsheng

   Guangzhou广州市

   Group Departure团体出发

   7 days 6 nights

On request

8D5N(GDCDG)China Beijing / Chengde / Tianjin

   Bei Jing北京

   Group Departure团体出发

   8 days 5 nights

On request


Go to top